PLANO CONVEX LENS

Bu lenslerin pozitif odak uzunluğu vardır. Sensör uygulamalarında veya koşutlanmış ışığa yakın olmak için kullanılırlar. Her iki konjugatın da lensin aynı tarafında olduğu yerlerde sayısal açıklığı arttırmak için bir eklenti lens olarak kullanılır.

ACHROMAT LENS

Akromatik çift lensler, görünür görüntüleme ve lazer ışını manipülasyon uygulamalarında tekli lenslerden önemli ölçüde daha iyi optik performansa sahiptir. Akromatik lensler, iki veya daha fazla seçilmiş dalga boyuna göre renk sapmaları için düzeltilmiş bir negatif yüksek indeksli çakmaktaşı cama yapıştırılmış pozitif düşük indeksli taç camdan oluşan iki elementten oluşur. Böylelikle iki elementten oluşan akromatik camlar sağlar. Bu lensler yalnızca renk sapmalarını değil, aynı zamanda küresel sapmaları ve coma sapmalarını da önemli ölçüde azaltmıştır. Bunlar 480.0nm, 546.1nm ve 643.8nm olmak üzere üç dalga boyuna göre tasarlanmıştır.

ASPHERİCAL LENS

Aynı zamanda yoğunlaştırıcı lens olarak da adlandırılır ve esas olarak sahne aydınlatması, optik aydınlatma sistemi, vb. için geçerlidir. Japonya’dan, hacimsel üretim kabiliyetine sahip sıcak briketleme teknolojisi kulanılır.

SİLİNDİRİK LENS

Silindirik lens, yalnızca bir bölümde odaklanma gücü sağlamak için kullanılır. Hat kaynaklarından gelen ışığın aydınlatılması veya algılanması ve kirişlerin ve görüntülerin anamorfik sıkıştırılması için kullanılır. Özellikle LD (lazer diyot) çıkış ışınının anamorfik sıkıştırılmasında yaygın olarak kullanılır.

ROD LENS

Rod Lens, çeşitli lazer ve görüntüleme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün serisinin eklenmesi, minyatürleştirmeye yönelik mevcut eğilimleri desteklemek için devam eden çabanın bir parçasıdır.

BALL LENS

Küresel bilyalı lensler, optik ölçüm sistemlerinde, projeksiyon ve görüntüleme optik sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca lazerle yönlendirme ve odaklama, lazerden fibere bağlantı, fiberden fibere bağlantı ve fiberden detektöre bağlantı için de kullanılır.

DOUBLE CONVEX LENS

Çift Konveks Lensler, konjugatların lenslerin zıt taraflarında olduğu ve mesafelerin oranının 5:1’den az olduğu durumlarda, örneğin basit görüntü röle bileşenleri için en uygun lenslerdir.

PLANO CONCAVE LENS

Plano-İçbükey lens bir düz ve bir içe doğru eğimli yüzeye sahiptir. PV lenslerin negatif odak uzaklığı vardır ve görüntü azaltma veya ışığı yaymak için kullanılır.

DOUBLE CONCAVE LENS

Çift içbükey lens ışığı ayırmak için kullanılır. En iyi giriş ışını yakınsak olduğunda kullanılır.

MENISCUS LENS

Menisküs lens sistemin NA’sını arttırabilirken, toplam küresel sapmalara yalnızca biraz katkıda bulunabilir. Negatif Menisküs Lens, optik düzeneğin açısal çözünürlüğünü korurken başka bir lensin odak uzunluğunu artırmak için de kullanılır.

PLANO CONVEX LENS

Bu lenslerin pozitif odak uzunluğu vardır. Sensör uygulamalarında veya koşutlanmış ışığa yakın olmak için kullanılırlar. Her iki konjugatın da lensin aynı tarafında olduğu yerlerde sayısal açıklığı arttırmak için bir eklenti lens olarak kullanılır.

ACHROMAT LENS

Akromatik çift lensler, görünür görüntüleme ve lazer ışını manipülasyon uygulamalarında tekli lenslerden önemli ölçüde daha iyi optik performansa sahiptir. Akromatik lensler, iki veya daha fazla seçilmiş dalga boyuna göre renk sapmaları için düzeltilmiş bir negatif yüksek indeksli çakmaktaşı cama yapıştırılmış pozitif düşük indeksli taç camdan oluşan iki elementten oluşur. Böylelikle iki elementten oluşan akromatik camlar sağlar. Bu lensler yalnızca renk sapmalarını değil, aynı zamanda küresel sapmaları ve coma sapmalarını da önemli ölçüde azaltmıştır. Bunlar 480.0nm, 546.1nm ve 643.8nm olmak üzere üç dalga boyuna göre tasarlanmıştır.

ASPHERİCAL LENS

Aynı zamanda yoğunlaştırıcı lens olarak da adlandırılır ve esas olarak sahne aydınlatması, optik aydınlatma sistemi, vb. için geçerlidir. Japonya’dan, hacimsel üretim kabiliyetine sahip sıcak briketleme teknolojisi kulanılır.

SİLİNDİRİK LENS

Silindirik lens, yalnızca bir bölümde odaklanma gücü sağlamak için kullanılır. Hat kaynaklarından gelen ışığın aydınlatılması veya algılanması ve kirişlerin ve görüntülerin anamorfik sıkıştırılması için kullanılır. Özellikle LD (lazer diyot) çıkış ışınının anamorfik sıkıştırılmasında yaygın olarak kullanılır.

ROD LENS

Rod Lens, çeşitli lazer ve görüntüleme uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün serisinin eklenmesi, minyatürleştirmeye yönelik mevcut eğilimleri desteklemek için devam eden çabanın bir parçasıdır.

BALL LENS

Küresel bilyalı lensler, optik ölçüm sistemlerinde, projeksiyon ve görüntüleme optik sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca lazerle yönlendirme ve odaklama, lazerden fibere bağlantı, fiberden fibere bağlantı ve fiberden detektöre bağlantı için de kullanılır.

DOUBLE CONVEX LENS

Çift Konveks Lensler, konjugatların lenslerin zıt taraflarında olduğu ve mesafelerin oranının 5:1’den az olduğu durumlarda, örneğin basit görüntü röle bileşenleri için en uygun lenslerdir.

PLANO CONCAVE LENS

Plano-İçbükey lens bir düz ve bir içe doğru eğimli yüzeye sahiptir. PV lenslerin negatif odak uzaklığı vardır ve görüntü azaltma veya ışığı yaymak için kullanılır.

DOUBLE CONCAVE LENS

Çift içbükey lens ışığı ayırmak için kullanılır. En iyi giriş ışını yakınsak olduğunda kullanılır.

MENISCUS LENS

Menisküs lens sistemin NA’sını arttırabilirken, toplam küresel sapmalara yalnızca biraz katkıda bulunabilir. Negatif Menisküs Lens, optik düzeneğin açısal çözünürlüğünü korurken başka bir lensin odak uzunluğunu artırmak için de kullanılır.