Askeri Sınıf Darbe Genişlik Modülasyon amplifikatörleri (PWM), motor sürücü devresinin bir DC servo sistemindeki yürütücü bileşenlerdir; işlevi DC hata sinyalinin geri bildirim sistemini kabul etmek ve bunları genişlik modülasyonlu kare dalga sinyaline dönüştürmektir.

Yüksek güçlü darbe genişlik modülasyonu (PWM) amplifikatörleri, geniş büyük çıkış akımına (30A), yüksek çıkış voltajına (500 V), büyük çıkış gücüne, küçük hacme, hafifliğe, yüksek verime (%97), yüksek güvenilirliğe ve uygun kontrol ( sıcaklık kontrolü, akım kontrolü) gibi özelliklere sahiptir.

Kalite derecesi: Havacılık, havacılık ve uzay, silahlar, savaş gemileri ve elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılabilen H sınıfıdır.